Recension av recension

kaffe.gif

'Kornetten i din grannes öra, vibrafonen i ditt', av Sven Holmström (1979 - ?), är inte alls en bra skrift. Förutom att handlingen är väldigt ryckig så innehåller den flera direkta sakfel. T.ex. så menar Sven Holmström att 2:a världskriget startade genom att femton länder samtidigt anföll sina grannar, vilket är helt fel och undergräver läsarens förtroende för resten av skriften. För min del hade texten gott kunnat kortas ner till tre, kanske fyra, meningar och ändå gett mig lika mycket i utbyte som den ger i sin nuvarande form.

Sedan har vi konceptet 'jazzman' som författaren använder som någon slags superhjälte/superskurk som flyger från tak till tak och 'märker' människor som han (tror inte Sven menar att det finns jazzkvinnor) sedan äter upp. Detta ihop med att ett slags 'jazzkrig' skulle ägt rum i USA är en befängd idé och det verkar som om författaren i en orige av idétorka helt enkelt kopierat en stor del av handlingen från X-men, vilket ter sig lite fånigt men ändå ganska troligt.

Personligen så undrar jag om författaren någonsin kommer att publiceras igen efter denna totala kollaps. En kilometerlång Armstrong (1901 - 1971) avlad ur Buddy Boldens (1877 - 1931) högra fot, ett katastrofalt försök att gifta samman jazz med fornnordisk mytologi (Buddy rider på fenrisulven) och en antydan att städer växer fram ur saliv (i motsats till den mera gängse teorin att en enklare bosättning växer i relation till naturliga tillgångar, faktisk belägenhet, ekonomisk stimulering o.s.v.) gör att jag i alla fall aldrig mer kommer läsa någonting avlat ur denna mans hjärna. Flera exempel på felaktigheter, sakfel, onödig dialog och absurditeter finns i överflöd - men läs den inte för det. Kort sagt är den här skriften väldigt dålig.

Skulle jag vilja betygsätta den skulle den inte få något betyg.

Henrik

[tillbaka]